มาบตาพุด

ที่อยู่ ถนน: 121/8, Wat Mapthaput Road
เมือง: Mathaput
รัฐ: Rayong
รหัสไปรษณีย์: 21150
ประเทศ: Thailand
เบอร์โทรศัพท์: 094-480-1004