Skip to main content

ที่ปรึกษาด้านความปลอดภัย

ซิเคียวริทัสนำเสนอแพ็คเกจการให้คำปรึกษาอย่างครบวงจรดังนี้ • การวิเคราะห์ความเสี่ยงเบื้องต้น • การวางแผนวิกฤตและความต่อเนื่องทางธุรกิจ • การจัดการและการช่วยเหลือในสถานการณ์ฉุกเฉิน

ที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยประกอบด้วย:

  • การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและการประเมินช่องโหว่
  • การสืบสวน
  • การตอบสนองต่อเหตุการณ์
  • โซลูชั่นความปลอดภัยที่แนะนำ ความปลอดภัยตามความต้องการที่แท้จริงของคุณ

ระบบโซลูชั่นที่เลือกได้ตามความต้องการ

คุณพอใจกับโปรแกรมรักษาความปลอดภัยปัจจุบันของคุณหรือไม่? โปรแกรมที่คุณใช้อยู่ ได้ผลจริงหรือ?

  หากคำตอบสำหรับคำถามเหล่านี้คือ "ไม่" โปรดติดต่อเราเพื่อรับคำแนะนำอย่างละเอียด เพื่อเป็นข้อมูลต่อการตัดสินใจของคุณ

ติดต่อเรา

An error has occurred while getting captcha image