Skip to main content

วิธีรายงานการประพฤติมิชอบและขัดต่อกฎบริษัท

ทุกเสียงที่ Securitas มีความสำคัญ เราต้องการให้เพื่อนร่วมงานและผู้พบเห็นภายนอกช่วยเป็นหูเป็นตา หากเมื่อใดก็ตามถ้าได้พบเห็นสถานการณ์ใดๆ ที่ขัดต่อค่านิยมหลักและลดทอนชื่อเสียงของเรา และนี่คือเหตุผลที่เราได้จัดตั้ง ช่องทางในการรายงานพฤติกรรม/ Securitas Integrity Line ซึ่งสามารถรายงานกรณีที่พบเห็น การประพฤติมิชอบและขัดต่อกฎบริษัท

ที่ Securitas พนักงานของเราสร้างความแตกต่างในทุกๆ วัน เราภูมิใจในวิธีที่พวกเขาแสดงให้เห็นถึงค่านิยมหลักของบริษัทคือ ซื่อสัตย์ ระวังภัย และมีน้ำใจ เราพร้อมปกป้องผู้คนและทรัพย์สินทั่วโลก ค่านิยมเหล่านี้เป็นตัวกำหนดว่าเราเป็นใครและเป็นหลักเกณฑ์ในการตัดสินใจและการกระทำของเรา
การรายงานพฤติกรรมที่น่าสงสัยเหล่านี้เป็นการให้ข้อมูลที่ทำให้เราได้มีโอกาสปรับปรุงแก้ไข และยังช่วยป้องกันไม่ให้สถานการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นซ้ำอีก และเราอยากให้คุณมั่นใจว่าคุณจะปลอดภัยหากคุณรายงานพฤติกรรมที่น่าสงสัย ช่องทางในการรายงานพฤติกรรม/ Securitas Integrity Line เป็นระบบการรายงานที่เป็นความลับสำหรับพนักงานของเราและบุคลอื่นๆ

ช่องทางในการรายงานพฤติกรรม/Securitas Integrity Line

นี่เป็นเครื่องมือที่ช่วยสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี ซึ่งผู้คนสามารถเห็นได้ว่ามีคนได้ยินเสียงของพวกเขาและและได้มีการดำเนินการตามที่แจ้ง หากคุณเป็นพนักงาน หุ้นส่วน นักลงทุน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประเภทอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Securitas และต้องการแจ้งเบาะแสกรณีการไม่ปฏิบัติตามกฎของบริษัทเรา คุณสามารถยื่นเรื่องร้องเรียนผ่าน ช่องทางในการรายงานพฤติกรรม/ Securitas Integrity Line แพลตฟอร์มนี้สามารถเปิดใช้งานและมีการตรวจสอบตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
ช่องทางในการรายงานพฤติกรรม/ Securitas Integrity Line แต่ไม่ได้หมายความว่าความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารจะหายไป เราขอแนะนำให้คุณรายงานข้อสงสัยของคุณต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล ตัวแทนทางกฎหมาย หรือฝ่ายบริหารในหน่วยงานของคุณ ไม่ว่าจะช่องทางใดก็ตาม

ช่องทางการรายงานเพิ่มเติม

หากคุณอยู่ในอเมริกาเหนือหรือเม็กซิโก ช่องทางการสื่อสารเพิ่มเติมสามารถใช้ได้ผ่าน Securitas Hotline:
  • สหรัฐอเมริกา: 1-800-574-8637
  • แคนาดา: 1-866-528-6556
  • Securitas Transport Aviation Security: 1-855-249-5707
  • เม็กซิโก: +528000991170
รายงานทั้งหมดเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามค่านิยมและจริยธรรมของ Securitas ไม่ว่าจะโดยช่องทางใดก็ตาม รายงานจะถูกตรวจสอบและบันทึกจัดเก็บเป็นเอกสาร ตามนโยบายการแจ้งเบาะแสของ Securitas และระเบียบข้อบังคับในท้องถิ่น