Skip to main content

การคุ้มครองผู้บริหาร

ซิเคียวริทัส ช่วยลดความเสี่ยงให้กับผู้บริหารและแขกวีไอพี ด้วยการป้องกันส่วนบุคคลโดยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ได้รับการฝึกฝนมาเป็นพิเศษ

การคุ้มครองผู้บริหาร เป็นบริการทางเลือกที่เชื่อถือได้ซึ่งเหมาะสำหรับ:

  • บุคคลที่ต้องการความปลอดภัยส่วนบุคคล

  • บุคคลที่กำลังเดินทางไปในพื้นที่ที่ไม่คุ้นเคย หรือพื้นที่ที่อาจเป็นอันตราย

 

การคุ้มครองผู้บริหาร / ความปลอดภัยระดับวีไอพี มีดังนี้

การป้องกันส่วนบุคคล / แบบใกล้ชิดส่วนตัว

  • ความปลอดภัยในการเดินทาง | การประเมินเส้นทางและหน่วยงาน | การขนส่งที่ปลอดภัย
  • การดำเนินการส่งผู้ร้ายข้ามแดน
  • การรักษาความปลอดภัยในการประชุม
  • ความปลอดภัยทางเทคนิค
  • การฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัย

ระบบโซลูชั่นที่เลือกได้ตามความต้องการ

ติดต่อเรา

An error has occurred while getting captcha image