Skip to main content

การพัฒนาที่ยั่งยืน

Securitas เป็นหนึ่งในบริษัทด้านความปลอดภัยไม่กี่แห่งทั่วโลกที่สามารถรับมือกับความท้าทายด้านความปลอดภัยในโลกปัจจุบันได้อย่างยั่งยืน ความยั่งยืนเป็นส่วนหนึ่งในงานประจำวันของเรา และเราเป็นผู้นำด้วยการเป็นแบบอย่างและมุ่งมั่นที่จะดำเนินงานบนพื้นฐานความรับผิดชอบเสมอ

เราภูมิใจที่ทำให้คุณรู้สึกปลอดภัย

ด้วยบุคลากรของเรา Securitas มีบทบาทที่สำคัญในสังคม และเรามีความภาคภูมิใจในการทำให้ผู้คนรู้สึกปลอดภัยในการใช้ชีวิตทุกวันด้วยการให้บริการด้านความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยที่มีคุณภาพสูงสุด สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นถึงจุดประสงค์ของเราคือ “เราช่วยทำให้โลกของคุณเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น” อีกทั้งเรายังปฏิบัติหน้าที่โดยมีพื้นฐานจากจริยธรรมของบริษัทและค่านิยมหลักที่แข็งแกร่ง ซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมของ Securitas ซึ่งดำเนินสืบต่อมาตั้งแต่ปี 1934 และมีบทบาทสำคัญต่อความความสำเร็จของเรา ค่านิยมหลักของเราคือ ซื่อสัตย์ ระวังภัย และ มีน้ำใจ และการช่วยเหลือ ค่านิยมสามประการนี้เป็นหัวใจหลักของวัฒนธรรมของเราและเป็นตัวกำหนดว่าเราเป็นใครและเป็นแนวทางในการปฏิบัติของเรา

การเป็นนายจ้างที่มีความรับผิดชอบ


เราดำเนินธุรกิจใน 47 ตลาด และมีพนักงานกว่า 345,000 คนทั่วโลก การเป็นนายจ้างที่มีความรับผิดชอบและมั่นคงเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรก แต่เราต้องดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและให้บริการที่มีคุณภาพสูง จากนั้นทุกพื้นที่ของการดำเนินงานของเราจะมีความยั่งยืน

 

รายงานประจำปีและการพัฒนาที่ยั่งยืน 2023

รายงานประจำปีและการพัฒนาที่ยั่งยืน

คลิกที่นี่เพื่อดูรายงาน (ภาษาอังกฤษเท่านั้น)