Skip to main content

ธนาคารและสถาบันการเงิน

ระบบโซลูชั่นด้านความปลอดภัยสำหรับการธนาคารและการเงิน

ระบบโซลูชั่นการรักษาความปลอดภัยของซิเคียวริทัส ประเทศไทยสำหรับธนาคารและสถาบันการเงิน รวมถึงการป้องกันแบบมีคนดูแล โดยจะเสริมด้วยหน่วยลาดตระเวนเคลื่อนที่เร็ว และ ศูนย์ปฏิบัติการรักษาความปลอดภัย

โดยศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยของเราพร้อมให้บริการทุกวัน และ ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินและบริหารจัดการเมื่อเกิดเหตุการณ์การไม่คาดคิด

โซลูชั่นด้านความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพสูง

โปรดติดต่อเราหากสนใจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการรักษาความปลอดภัยของ ซิเคียวริทัส สำหรับการธนาคารและการเงิน หรือให้ทีมงานของเราติดต่อกลับหาคุณ

ติดต่อเรา

An error has occurred while getting captcha image