ธุรกิจของเราคือการดูแลรักษาความปลอดภัยให้แก่ธุรกิจของท่าน

ธุรกิจของซิเคียวริทัส ประเทศไทย คืองานรักษาความปลอดภัยเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ตามที่บริษัทรักษาความปลอดภัยหลายๆ แห่งในประเทศไทยได้ขยายกิจการในตลาดงานบริการอื่นๆ เพิ่มเติมนอกจากบริการรักษาความปลอดภัย เช่น การทำความสะอาด งานบริหารจัดการอาคาร และอื่นๆ   ซิเคียวริทัสจะยังคงดำเนินกิจการโดยมุ่งมั่นในสิ่งที่เราเป็นเลิศที่สุด คือบริการการรักษาความปลอดภัย เราพร้อมให้บริการในงานรักษาความปลอดภัยตามที่ท่านต้องการ ในงานที่เราเป็นเลิศ  เพื่อให้ท่านสามารถสามารถดำเนินธุรกิจของท่านได้อย่างไร้กังวล

การรักษาความปลอดภัยที่มีความยืดหยุ่น

การรักษาความปลอดภัยจำเป็นต้องมีทักษะและความยืดหยุ่น เราปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อมที่มีความตึงเครียดซึ่งอาจเกิดจากความไม่สงบทางการเมือง หรือสังคม การเกิดภัยธรรมชาติแบบปัจจุบันทันด่วน และการเกิดอาชกรรมภายในองค์กรของท่านในระดับต่างๆ  ลูกค้าของเราทุกๆ ท่านสามารถพึ่งพาเราในการป้องกันดูแลอย่างมืออาชีพจากความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเหล่านี้ที่มีผลต่อธุรกิจของพวกเขา (ซึ่งหมายถึงภาพลักษณ์และชื่อเสียงของลูกค้าด้วย) รวมทั้งพนักงาน และแขกของลูกค้า

แบรนด์ของเราสร้างบนความเป็นมืออาชีพในการรักษาความปลอดภัย

เป็นเวลามากกว่า 80 ปีแล้วที่มืออาชีพรุ่นต่อรุ่นด้านการรักษาความปลอดภัยได้ทำงานอย่างหนักเพื่อสร้างแบรนด์ “ซิเคียวริทัส”  เช่นเดียวกับแบรนด์สากลอื่นๆ ที่หัวใจสำคัญในการจดจำแบรนด์เหล่านั้นได้อยู่ที่ความคาดหวังของลูกค้าที่มีต่อแบรนด์ เช่นการขายรถยนต์บีเอ็มดับเบิ้ลยูที่กรุงสตู้ทการ์ท ลูกค้าก็คาดหวังว่ารถยนต์ที่ซื้อที่นี่ก็ควรที่จะมีความน่าเชื่อถือมากเท่าๆ กันกับรถยนต์บีเอ็มดับเบิ้ลยูที่ขายในประเทศสิงค์โปร์และในที่อื่นๆ    การที่จะทำให้ซิเคียวริทัสเป็นแบรนด์ที่มีมาตรฐานสูงและตรงความต้องการของลูกค้า  การปฏิบัติงานและการให้บริการของเราจะต้องสอดคล้องกับระดับของการให้บริการรักษาความปลอดภัยอย่างมืออาชีพที่ดีที่สุดทั่วโลก  

รู้จักซิเคียวริทัสให้มากขึ้น ตามหัวข้อดังนี้

  • ประวัติความเป็นมา
  • ค่านิยมหลักในการปฏิบัติงาน
  • ความรับผิดชอบ
  • ซิเคียวริทัสกรุ๊ป
  • ซิเคียวริทัสในประเทศไทย
*
*
*
*