Skip to main content

Pinkerton คือบริษัทรักษาความปลอดภัยแห่งแรกของโลก

ในปี 1999 ซิเคียวริทัส ได้เข้าซื้อกิจการสำนักงานนักสืบ Pinkerton ซึ่งตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกา

บริการของ Pinkerton

Pinkerton มีสำนักงานอยู่ทั่วเอเชีย ซึ่งบริการของ Pinkertonในประเทศไทย ได้แก่ :

  • การติดตามทวงหนี้
  • การสืบสวน
  • การประเมินและการจัดการความเสี่ยง
  • การจัดการต่อภาวะวิกฤต
  • บริการป้องกันรักษาความปลอดภัย

คุณต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการของ Pinkerton หรือไม่?

ติดต่อเรา

An error has occurred while getting captcha image