กรุงเทพฯ ส่วนกลาง

ที่อยู่ ถนน: 29/1 Piyaplace Langsuan Building - Unit 2AB
เมือง: Lumpini
รัฐ: Bangkok
รหัสไปรษณีย์: 10330
ประเทศ: Thailand
เบอร์โทรศัพท์: +66 (0)2-168 7400
เบอร์แฟ็กซ์: +66 (0)2-168-7402