Skip to main content

ผู้นำด้านบริการรักษาความปลอดภัย

ซิเคียวริทัสมีสำนักงานใหญ่อยู่ใน 53 ประเทศ และพนักงานประมาณ 370,000 คนทั่วโลก ส่งผลให้การจัดการระบบรักษาความปลอดภัยของเรามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นบริษัทขนาดใหญ่หรือเล็ก หรือแม้แต่อุตสาหกรรมในขนาดต่างๆ

โซลูชั่นด้านความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพสูง

Securitas Annual Sustainability Report – 2022

รองรับภาษาอังกฤษเท่านั้น

อ่านเพิ่มเติม

Securitas Annual Sustainability Report – 2020

วิดีโอ - รองรับภาษาอังกฤษเท่านั้น

วิดีโอ

ติดต่อเรา หากคุณสนใจในการรักษาความปลอดภัยระดับมืออาชีพในราคาที่สมเหตุสมผล

ติดต่อเรา

An error has occurred while getting captcha image