Skip to main content

โรงเรียนและมหาวิทยาลัย

ซิเคียวริทัสสร้างหลุมหลบภัยให้แก่นักเรียนและบุคคลากรทางการศึกษา ตั้งแต่โรงเรียนอนุบาลนานาชาติ ไปจนถึงระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย

ความเสี่ยงของโรงเรียนและมหาวิทยาลัย

ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมทางการศึกษาจะแตกต่างกันไปตามอายุของนักเรียนและอาจรวมถึง:

 • ความเสียหายต่อทรัพย์สิน: การสร้างรอยขูดขีดเขียนและการทำลาย
 • การโจรกรรมทรัพย์สิน
 • การกลั่นแกล้ง | การทำร้ายร่างกาย
 • การอยู่ห่างจากผู้ปกครอง | การลักพาตัว
 • ยาเสพติดที่ผิดกฎหมาย
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้งหมดที่ทุเลาลงได้ด้วยโปรแกรมความปลอดภัยที่ใช้งานอยู่

ระบบโซลูชั่นของซิเคียวริทัส สำหรับการรักษาความปลอดภัยของโรงเรียนประกอบด้วย

 • การควบคุมการเข้าออก
 • การควบคุมการจราจรและที่จอดรถ
 • การตรวจลาดตระเวนในวิทยาเขตอย่างเข้มงวด
 • การรับมือต่อเหตุอัคคีไฟ

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ได้รับการฝึกฝนมาโดยเฉพาะ

เจ้าหน้าที่ซิเคียวริทัสของเราที่ได้รับมอบหมายให้ปกป้องโรงเรียนจะได้รับการฝึกอบรมเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวชี้วัดความเสี่ยงของความปลอดภัยต่อโรงเรียนคือ

 • การทารุณกรรมเด็ก
 • การกลั่นแกล้ง
 • คนแปลกหน้าที่เป็นอันตราย
 • ตลอดจนขั้นตอนการเตรียมความพร้อมและตอบสนองความปลอดภัยและเหตุฉุกเฉินของโรงเรียน

โซลูชั่นด้านความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพสูง

ทำการบ้านของคุณ

ติดต่อเรา

An error has occurred while getting captcha image