Skip to main content

ชลบุรี

ครอบคลุมพื้นที่เขตอุตสาหกรรมชายฝั่งตะวันออก (เหมราช และอมตะนคร) และศรีราชา

 • ที่อยู่:
  198/5-6 หมู่ 9 ทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
 • เมือง:
  -
 • สถานะ:
  -
 • ซิป:
  -
 • โทรศัพท์:
 • ประเทศ:
  ไทย
;