Skip to main content

ระบบโซลูชั่นวิดีโอด้วยการควบคุมจากระยะไกล

ระบบโซลูชั่นวิดีโอด้วยการควบคุมจากระยะไกล คือการผสานรวมบริการรักษาความปลอดภัยเข้ากับเทคโนโลนีที่นำสมัย ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ของซิเคียวริทัสและช่วยให้ลูกค้าประหยัดค่าใช้จ่าย

การสอดส่องผ่านวิดีโอแบบเดิมๆ

หากคุณใช้กล้องวงจรปิดและการตรวจสอบแบบเดิมอาจเป็นไปได้ว่าคุณมีเจ้าหน้าที่หรือผู้ควบคุมหนึ่งคนที่คอยตรวจสอบกล้องวงจรปิดจำนวนมาก   ซึ่งในความเป็นจริงแทบจะเป็นไปไม่ได้ แต่ บริษัท ต่างๆก็ยอมที่จะจ่ายเงินเพื่อบริการนี้ ซึ่งก็ต้องขึ้นอยู่กับความ "โชคดี" เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

  • คุณควรเอาคำว่า "โชคดี" ออกจากความเป็นจริง

ป้องกันอาชญากรรมก่อนที่จะเกิดขึ้นกับการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์

กล้องเสริมด้วยเครื่องตรวจจับการเคลื่อนไหวและลำโพงเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ (นอกสถานที่) สามารถ

  • 1) ดูเมื่อมีกิจกรรมเกิดขึ้นในกล้องที่สำคัญ
  • 2) มีส่วนร่วมและออกคำเตือนให้กับผู้ต้องสงสัย; และ
  • 3) แจ้งเตือนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (ทั้งในสถานที่หรือหน่วยตอบโต้เคลื่อนที่เร็ว)

ประสิทธิผลที่พิสูจน์แล้ว

  • ในอดีตผู้บุกรุกจะตกใจมากเมื่อได้ยิ่นเสียงเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ส่งเสียงเตือนพวกเขาผ่านทาง Camera Trap ซึ่งมากกว่า 90% จะตกใจและรีบหนีไปในทันที
  • RVS ยังสามารถแจ้งตัวแทนของลูกค้าของเราได้ทันทีและเรียกเจ้าหน้าที่ตำรวจ ตำรวจดับเพลิง หรือเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์มาได้ทันเวลา

การมอนิเตอร์อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

Remote Video Solutions (RVS) เป็นแนวทางใหม่ที่ต่างไปจากระบบกล้องวงจรปิดแบบเดิมคือ:

  • ปราศจากอุปสรรคจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้งานอยู่
  • มีระบบตรวจจับการบุกรุก
  • สามารถบันทึกเหตุการณ์และการตอบสนองแบบประทับเวลาของวิดีโอ (พร้อมภาพและเสียงคุณภาพสูง)

ระบบโซลูชั่นวิดีโอระยะไกล

เทคโนโลยีช่วยให้ซิเคียวริททอสสามารถส่งมอบโซลูชันการรักษาความปลอดภัยเชิงรุกและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ดูข้อมูลเพิ่มเติม - ภาษาอังกฤษเท่านั้น

คุณสนใจระบบ Remote Video Solutions ของเราหรือไม่?

แจ้งให้เราทราบ เพื่อให้เราสาธิตวิธีการทำงานของระบบพร้อมด้วยวิดีโอเพื่อยืนยันประสิทธิภาพ

ติดต่อเรา

An error has occurred while getting captcha image