การขายปลีกและการค้าเชิงพานิชย์

ซิเคียวริทัสรักษาความปลอดภัยให้กับสิ่งที่คุณขาย

เรารับผิดชอบการรักษาความปลอดภัยให้แก่สินค้าและพนักงานของคุณ

ซิเคียวริทัสให้บริการการรักษาความปลอดภัยอย่างมืออาชีพให้แก่ร้านค้าขายปลีก ร้านค้าเครือข่ายต่างประเทศ ศูนย์การค้าขนาดใหญ่และสำนักงานในเครือ ในธุรกิจที่มีความหลากหลายเช่นนี้มักต้องการโซลูชั่นที่จำเพาะเจาะจงและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของร้านค้านั้นๆ โดยมุ่งเน้นด้านความปลอดภัยสาธารณะ การปราบปรามการขโมย และการปกป้องผลกำไรในการค้าขาย

เรามีความรู้อย่างกว้างขวางด้านภัยคุกคามที่เกิดขึ้นกับร้านค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ เราจะแจ้งสถานการณ์ล่าสุดของแนวโน้มและกระบวนการที่นักขโมยใช้ในการขโขยของตามห้างร้าน

โซลูชั่นในการรักษาความปลอดภัยของร้านค้าและบริษัทในเครือ

โซลูชั่นในการรักษาความปลอดภัยสำหรับธุรกิจนี้ประกอบด้วยสัญญาณเตือนภัยผู้บุกรุก สันญาณฉุกเฉิน และตัวอ่านป้ายติดกับสินค้าที่ใช้ในการรักษาความปลอดภัย รวมทั้งการเฝ้าระวังนอกพื้นที่ การวิเคราะห์วิดีโอซึ่งมีการนับจำนวนผู้มาเยือน เจ้าหน้ารักษาความปลอดภัยและเจ้าหน้าที่ป้องกันความเสียหาย

การสร้างสภาพแวดล้อมในการช้อปปิ้งอย่างปลอดภัย

โซลูชั่นในการรักษาความปลอดภัยของซิเคียวริทัสสร้างความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมให้แก่พนักงานและลูกค้าของท่าน และยังเป็นการหยุดยั้งการลักขโมยสินค้า และการหลอกลวงในธุรกิจของท่าน

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับซิเคียวริทัส ประเทศไทย

กรุณาติดต่อเราหากท่านสนใจหรือต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโซลูชั่นของซิเคียวริทัส