ที่พักอาศัย

ความปลอดภัยเริ่มได้จากที่บ้าน

ทุกๆ ท่านต้องการความสงบสุขให้แก่ครอบครัวในพื้นที่ของท่าน ซิเคียวริทัสเข้าใจความต้องการพื้นฐานนี้ของท่านจึงได้จัดทำบริการการรักษาความปลอดภัยที่บ้าน คอนโดมิเนียม และสถานพักอาศัยแบบบครบวงจรให้แก่ท่าน ซิเคียวริทัสไม่ได้เพียงแค่ปกป้องคนที่ท่านรักและทรัพย์สินที่มีค่าของท่านแต่เรายังเพิ่มคุณค่าโดยรวมให้แก่ทรัพย์สินของคุณอีกด้วย 

โซลูชั่นในการรักษาความปลอดภัยของเราประกอบด้วยระบบควบคุมการเข้า-ออก สัญญาณเตือนภัยในบ้านและการเฝ้าระวังเคลื่อนที่ กล้อง CCTV และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่สุภาพและมีทักษะในการรักษาความปลอดภัยอย่างดี และ/หรือหน่วยตอบโต้เคลื่อนที่ รวมทั้งการป้องกันเพลิงไหม้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับซิเคียวริทัส ประเทศไทย

กรุณาติดต่อเราหากท่านสนใจหรือต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโซลูชั่นของซิเคียวริทัส

การรักษาความปลอดภัยที่ดียิ่งขึ้นแต่ต้นทุนในการจ่ายเงินลดลง

โซลูชั่นสำหรับการรักษาความปลอดภัยในสถานที่พักอาศัยแบบครบวงจร (ภาษาอังกฤษเท่านั้น)