การขนส่งและลอจิสติกซ์

การรักษาความปลอดภัยในกระบวนการการขนส่ง โดยการทำงานในกว่า 50 ประเทศ ซิเคียวริทัสเป็นบริษัทรักษาความปลอดภัยที่มีความเข้มแข็งในการดูแลป้องกันการขนส่งสินค้าจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศอย่างปลอดภัย

โซลูชั่นในการรักษาความปลอดภัยของเราประกอบด้วย รั้ว ตัวตรวจจับผู้บุกรุก ประตูนิรภัย กล้องวงจรปิด ระบบเตือนภัยและควบคุมการเข้า-ออก ซึ่งได้รับการดูแลจากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและ/หรือหน่วยลาดตระเวนความปลอดภัยแบบเคลื่อนที่ เราสามารถให้บริการการถ่ายทอดภาพวิดีโอเคลื่อนที่ (RVS) เพื่อความง่ายต่อการควบคุมการเข้า-ออก นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ของเรายังสามารถให้บริการและดูแลความปลอดภัยและตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิงในพื้นที่ทำงานได้อีกด้วย

ทำให้แถวรถส่งของสั้นลงและปรับปรุงข้อมูลของผู้มาติดต่อ

ระบบจัดการการรักษาความปลอดภัยของผู้มาติดต่อเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพในการลงทะเบียนข้อมูลพาหนะและคนขับในฐานข้อมูลอย่างง่ายดาย สถานที่ที่ใช้ระบบนี้สามารถลดจำนวนคนในการรักษาความปลอดภัยได้ (และลดต้นทุน) ที่ประตูทางเข้า 

ระบบการจัดการผู้มาเยือน

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับซิเคียวริทัส ประเทศไทย

กรุณาติดต่อเราหากท่านสนใจหรือต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโซลูชั่นของซิเคียวริทัส