ธุรกิจก่อสร้าง

ในการเลือกซิเคียวริทัสมาดูแลความปลอดภัยของท่าน ท่านจะได้คู่ธุรกิจที่ลงทุนในการปกป้องคน ทรัพย์สินและพื้นที่ของท่านอย่างเท่าเทียมกันกับที่ท่านลงทุน โดยการคุ้มกันของเราเริ่มตั้งแต่การเจาะพื้นจนกระทั่งการสร้างตึกให้เสร็จและพร้อมที่จะทำธุรกิจ

การรักษาความปลอดภัยในธุรกิจก่อสร้างเป็นสิ่งท้าทายในการเตรียมการรักษาความปลอดภัยที่อย่างเฉพาะเจาะจงของซิเคียวริทัส เนื่องจากมีกระบวนหลายๆ อย่างจากบริษัทผู้รับเหมาเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ทำงาน ซิเคียวริทัสจึงต้องจัดการหาโซลูชั่นที่เหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีอะไรหายไปหรือการทำงานจะล่าช้าเพราะมีการขโมยเกิดขึ้น ในขณะเดียวกันเราก็จะคอยดูแลระมัดระวังให้สถานที่ทำงานปลอดภัย ปราศจากอุบัติเหตุ

เราเข้าใจว่าในการก่อสร้างนั้นสถานที่ปฏิบัติงานจะมีการทำงานหลายๆ ขั้นตอนตามความคืบหน้าของผลงานและการรักษาความปลอดภัยจะต้องมีการปรับเปลี่ยนอย่างหลากหลายตามระยะเวลาการดำเนินงานของโครงการ ดังนั้นเราจึงจัดเตรียมโซลูชั่นที่มีความยืดหยุ่นและสามารปรับเปลี่ยนได้ โดยมีการติดตั้งระบบ CCTV เพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าของเราได้รับการรักษาความปลอดภัยอย่างเหมาะสมในสถานที่ปฏิบัติงานตามการเลี่ยนแปลงของสถานก่อสร้างที่ได้ถูกพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับซิเคียวริทัส ประเทศไทย

กรุณาติดต่อเราหากท่านสนใจหรือต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโซลูชั่นของซิเคียวริทัส