การรักษาความปลอดภัยทางอากาศ

ซิเคียวริทัสมีความเข้มแข็งในเรื่องการรักษาความปลอดภัยทั้งแบบการบินในพื้นที่และการบินสากลทั่วโลก เนื่องจากเราสามารถออกแบบแผนงานรักษาความปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพในการดูแลทั้งฝั่งการบินและฝั่งอาคารผู้โดยสารตามความต้องการของลูกค้า

ซิเคียวริทัสมีเจ้าหน้ากว่า 20,000 ท่านที่มีประสบการณ์อย่างยาวนานในด้านการรักษาความปลอดภัยในการบินและปฏิบัติการต่างๆ ในสนามบิน

โซลูชั่นในการรักษาความปลอดภัยของเราถูกออกแบบมาโดยเฉพาะให้มีเหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าหลายๆ แบบตามแต่สถานที่ของธุรกิจการบินนั้นๆ บริการรักษาความปลอดภัยที่สนามบินของซิเคียวริทัสเป็นการผสมผสานกันระหว่างการรักษาความปลอดภัยและการให้บริการในหนึ่งโซลูชั่น เราให้บริการรักษความปลอดภัยในสนามบินตามที่ลูกค้าต้องการ โดยการตรวจสอบกระเป๋าเดินทางและผู้เข้า-ออกในสนามบิน รวมทั้งการลาดตระเวณตามปกติ จุดเข้า-ออก ที่เป็น access control และการรับมือเหตุฉุกเฉิน

การลดขั้นตอนการผ่านด่านตรวจ

นอกจากนี้ซิเคียวริทัสยังให้บริการการอารักขาบุคคลสำคัญและการดำเนินการลดขั้นตอนกระบวนการผ่านด่านตรวจที่สนามบินสุวรรณภูมิ

*
*
*
*