อุตสาหกรรมและการผลิต

คุณเป็นผู้สร้างธุรกิจ คุณจึงต้องเป็นผู้ปกป้องมัน

ซิเคียวริทัสมีประสบการณ์อย่างกว้างขวางในการให้บริการรักษาความปลอดภัยสำหรับภาคอุตสาหกรรมและการผลิตที่มีความหลากหลายทั่วประเทศไทย

เราทำงานร่วมกับฝ่ายบริหารในการประเมินความปลอดภัยอย่างสมบูรณ์เพื่อหาโซลูชั่นสำหรับลดความเสี่ยงที่จะเกิดกับความปลอดภัย การขโมยและความเสียหายอื่นๆ แต่ยังคงทำให้ธุรกิจของท่านมีผลกำไร นอกจากนี้เรายังช่วยลูกค้าในการดูแลให้ลูกค้าสามาถทำตามข้อตกลงกับองค์กรต่างๆ เพื่อให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน เช่นมาตรฐาน  C-TPAT, TAPA, ISO, OSHA, และ EPA เป็นต้น

บริษัทรักษาความปลอดภัยแห่งเดียว ก็สามารถมีโซลูชั่นในการรักษาความปลอดภัยแบบครบถ้วนหนึ่งเดียวได้

จุดแข็งที่ดีที่สุดของเราคือการที่เราสามารถนำบริการรักษาความปลอดภัยหลายๆ แบบที่คุณต้องการมารวมกันที่บริษัทของเราเพียงที่เดียว โดยซิเคียวริทัสในฐานะที่เป็นบริษัทรับเหมาด้านความปลอดภัยของคุณ เราจะเตรียมโซลูชั่นในการรักษาความปลอดภัยให้กับคุณอย่างครบวงจร โดยจัดเตรียมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ระบบรักษาความปลอดภัยเชิงเทคนิค ระบบควบคุมการเข้า-ออก (Access Control) การเฝ้าระวังและการตอบรับเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน เราจะรับผิดชอบในส่วนของการรักษาความปลอดภัยเต็มรูปแบบเพื่อให้ลูกค้าของเราสามารถมุ่งเน้นการทำงานในธุรกิจหลักของตนได้อย่างเต็มที่

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับซิเคียวริทัส ประเทศไทย

กรุณาติดต่อเราหากท่านสนใจหรือต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโซลูชั่นของซิเคียวริทัส

การรักษาความปลอดภัยที่ดีขึ้นแต่ต้นทุนที่จ่ายไปลดลง

การรักษาความปลอดภัยครบวงจร (ภาษาอังกฤษเท่านั้น)