รัฐบาลและสถานทูต

สถานทูตต่างๆ และสำนักงานต่างๆ ของภาครัฐเป็นสถานที่ๆไม่เหมือนใคร เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของความเสี่ยงในสถานที่เหล่านี้เกิดขึ้นได้ในช่วงเวลาสั้นๆ และผันแปรไปตามเหตุการณ์โลก

ประกาศของรัฐบาลในด้านความต้องการโซลูชั่นในการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมให้แก่กิจการกงศุลและสถานทูตเป็นแบบใช้ในเวลาเหตุการณ์ปกติ อย่างไรก็ตามบริษัทรักษาความปลอดภัยจะต้องสามารถรับมือในกรณีที่มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น โดยสามารถจัดหากำลังคนในการป้องกันและอุปกรณ์ที่ใช้ตอบโต้ยามมีเหตุฉุกเฉิน

ซิเคียวริทัสสามารถจัดเตรียมบริการให้ได้ตรงตามความต้องการเนื่องจากเรามีเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์ด้านการรักษาความปลอดภัย ซึ่งหลายๆ ท่านเคยเป็นทหาร ตำรวจ หรือเป็นผู้ช่วยเหลือยามมีเหตุฉุกเฉินมาก่อน ซึ่งพวกเขาเหล่านี้ได้รับการฝึกฝนด้านการรักษาความปลอดภัยในหัวข้อ การต่อต้านขณะทำการตรวจตรา ระเบิดแสวงเครื่อง การสืบสวน กิจกรรมที่ต้องสงสัย และการรับมือกับการประท้วง ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่ประจำตำแหน่งจะต้องมีทักษะการใช้ภาษาที่สองได้อย่างเหมาะสม 

โซลูชั่นในการรักษาควาปลอดภัยสำหรับลูกค้าในหน่วยงานรัฐบาลและสถานทูตส่วนใหญ่จะใช้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่มีประสบการณ์สามารถปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพในการประจำอยู่ที่สถานที่ทำงานของลูกค้าโดยมีการใช้ระบบรักษาความปลอดภัยร่วมกับหน่วยลาดตระเวณเคลื่อนที่และหน่วยตอบโต้เคลื่อนที่ด้วยเช่นกัน

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับซิเคียวริทัส ประเทศไทย

กรุณาติดต่อเราหากท่านสนใจหรือต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโซลูชั่นของซิเคียวริทัส