ระบบรักษาความปลอดภัย

ด้วยการผสมผสานกันของเทคโนโลยีทำให้เราสามารถนำเสนอโซลูชั่นที่มีความเหมาะสมที่ทำให้การรักษาความปลอดภัยดีขึ้นและต้นทุนต่ำลงให้แก่ลูกค้า

ความก้าวหน้าของการรักษาความปลอดภัยผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่

ซิเคียวริทัสไม่ได้ขายสินค้าแต่เราขายการรักษาความปลอดภัยครบวงจรที่ออกแบบมาเพื่อให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า ระบบรักษาความปลอดภัยของซิเคียวริทัสในบางกรณีสามารถส่งเสริมและเป็นประโยชน์มากกว่าเช่นในกรณีที่ต้องมีการบันทึกพยานหลักฐานเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบริษัทตลอดจนในระหว่างมีเหตุการณ์ หรือเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้น โดยระบบรักษาความปลอดภัยที่เราให้บริการอาจเป็นได้ทั้งแบบขาย หรือบริการที่คิดค่าบริการรวมกับสัญญาของการรักษาความปลอดภัยแบบรายเดือน [หากรวมอยู่ในสัญญานี้ ลูกค้าก็ไม่ต้องรับผิดค่าใช้จ่ายในการลงทุนล่วงหน้า]

ระบบรักษาความปลอดภัยประกอบด้วย

 

  • ระบบสัญญาณเตือนภัยเชื่อมต่อกับกล้องวงจรปิดที่รองรับทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษตลอด 24 ชั่วโมง
  • ระบบ access control แบบมัลติฟังค์ชั่นซึ่งสามารถควบคุมการล็อคเชื่อมต่อกับเกลียวล็อคและบันทึกการเข้า-ออกจากงานหากต้องการนำไปใช้คำนวณเงินเดือน
  • เครื่องตรวจจับโลหะ (หรือเครื่องตรวจแบบสุ่ม)
  • ระบบจัดการการเข้า-ออก สำหรับผู้มาติดต่องานจากภายนอก
  • ระบบอัจฉริยะกล้องวงจรปิด CCTV แบบเคลื่อนที่และแบบติดตั้งอยู่กับที่ที่สามารถเตือนภัย ติดตาม-ค้นหา และซอฟท์แวร์ที่ช่วยในการจดจำ
  • กล้องวิดีโอวงจรปิดเพื่อการรักษาความปลอดภัยแบบเคลื่อนที่
  • เครื่องตรวจจับการเคลื่อนไหวแบบอินฟาเรด สามารถทำงานได้ทั้งภายในอาคารและภายนอกอาคารเพื่อใช้ในการสร้างรั้วไฟฟ้าอิเล็กทรอนิก

ระบบการตรวจตราของซิเคียวริทัสยังสมารถจับตาดูเหตุการณ์จากระบบเตือนภัยและกล้อง CCTV และ/หรือส่งไปยังลูกค้าของเราผ่านทางโทรศัพท์มือถือ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ

คุณสนใจในระบบรักษาความปลอดภัยของซิเคียวริทัสหรือไม่? แจ้งให้เราทราบ 

*
*
*
*