บริษัทที่ปรึกษาเรื่องการรักษาความปลอดภัย

ซิเคียวริทัสเสนอแพ็คเกจแบบเต็มรูปแบบโดยการบริการให้คำแนะนำจากการวิเคราะห์การเกิดความเสี่ยงและการวางแผนฉุกเฉินด้านการจัดการภาวะวิกฤติและความช่วยเหลือในสถานการณ์ฉุกเฉิน

ท่านอาจแปลกใจหากท่านได้รับรู้ว่ามีบริษัทจำนวนมากที่ยอมจ่ายเงินเป็นล้านๆ  ในการติดตั้ง CCTV เป็นร้อยๆ ตัว หรือการติดตั้งระบบ access control รวมทั้งระบบเตือนภัยซึ่งต้องลงทุนสูง แต่บริษัทเหล่านั้นกลับให้พนักงานที่ไม่มีประสบการณ์และไม่ได้รับการฝึกฝนในด้านการรักษาความปลอดภัยและทำงานภายใต้ระบบการรักษาความปลอดภัยแบบทั่วๆ ไป มาดูแลอุปกรณ์ดังกล่าว ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าเสียดายมาก เพราะขัดกับหลักความเป็นจริง แต่จากประสบการณ์ของเรา เราพบว่ากรณีเช่นนี้เกิดขึ้นบ่อยมาก     

การให้คำปรึกษาด้านการรักษาความปลอดภัย

บริการการให้คำปรึกษาด้านการรักษาความปลอดภัยของซิเคียวริทัสช่วยให้คุณสามารถออกแบบรูปแบบในการรักษาความปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพในราคาที่คุ้มค่าด้วยการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดกับกิจการของคุณ โดยบริการของเรามีดังต่อไปนี้

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยหรือการประเมินจุดเสี่ยงในธุรกิจของท่าน โดยพื้นที่ทรัพย์สินของท่านจะถูกพิจารณาเป็นอย่างแรก และจะมีการอัพเดทสถานการณ์หรือสิ่งที่เกิดขึ้นหรือเหตุการที่เกิดขึ้นให้ท่านทราบเป็นระยะๆ 

  • การพัฒนากระบวนการการจัดการภาวะฉุกเฉินและนโยบายรักษาความปลอดภัย นโยบายและกระบวนการทำงานของเรารวมอยู่ไว้ในความต้องการของสำนักงานใหญ่หรือบริษัทเครือข่ายและได้จัดทำขึ้นเพื่อพื้นที่เฉพาะส่วนโดยมุ่งเน้นเรื่องภัยคุกคามและความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในความเป็นจริง
  • การสืบสวน ในส่วนนี้รวมถึงการรับผิดชอบในการสืบสวนหากมีเหตุร้ายหรือการระมัดระวังภัยให้แก่คู่ธุรกิจที่มีศักยภาพหรือการตรวจสอบประวัติของพนักงานที่มีความสำคัญหรือมีศักยภาพที่จะทำให้เกิดผลกระทบต่อบริษัท
  • การรักษาความปลอดภัยแบบครบวงจรที่เราแนะนำ คือการรักษาความปลอดภัยในแบบที่ท่านต้องการอย่างแท้จริง

ท่านรู้สึกพึงพอใจกับแผนการรักษาความปลอดภัยในปัจจุบันของท่านอยู่หรือไม่? มันมีประสิทธิภาพไหม? หากคำตอบของคำถามในข้อใดข้อหนึ่งคือ “ไม่” ให้โอกาสเราได้ให้คำแนะนำเพื่อใช้ในการตัดสินใจอย่างระมัดระวังและคุ้มค่าแก่ท่าน

*
*
*
*