การรักษาความปลอดภัยโดยหน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่

การรักษาความปลอดภัยโดยหน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่ของซิเคียวริทัส ประเทศไทยเป็นวิธีการที่คุ้มค่าคุ้มราคาในการช่วยป้องกันการเกิดอาชญากรรมได้ โดยมีการสังเกตกาณ์และตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นและเป็นการรายงานสภาวะแวดล้อมในการรักษาความปลอดภัยที่กำลังเกิดขึ้น 

หน่วยลาดตระเวนเคลื่อนที่

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเคลื่อนที่ทำหน้าที่ดูแลลูกค้าหลายๆ ท่านที่อยู่ในพื้นที่เดียวกันและจะเป็นผู้เข้าควบคุมดูแลหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน หรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาความมั่นคงและความปลอดภัย การเลือกเปิด-ปิดพื้นที่ธุรกิจและการลาดตระเวนปกติ เจ้าหน้ารักษาความปลอดภัยหน่วยเคลื่อนที่ของเราจะต้องมีประสบการณ์ด้านการทหารขั้นต่ำเป็นเวลาห้าปี โดยจะต้องอยู่ในหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษแห่งประเทศไทยอย่างน้อยสองปี (เป็นหน่วยลาดตระเวนและกองกำลังพิเศษ)

หน่วยลาดตระเวณของเราจะตรวจตราพื้นที่ลูกค้าแบบสุ่มเวลาทั้งกลางวันและกลางคืน โดยเจ้าหน้าที่ที่เข้าตรวจการที่อยู่ในบริเวณที่ให้บริการจะใช้รายการที่ต้องตรวจสอบที่มีอยู่ที่จุดตรวจตามที่ตกลงโดยระบุจุดประสงค์ของการตรวจ เจ้าหน้าที่ของเราจะปฏิบัติงานโดยการลาดตระเวนทั้งภายในและภายนอกของพื้นที่ลูกค้า โดยจะมีการลงทะเบียนในแต่ละจุดและเฝ้าตรวจตราสิ่งที่ลูกค้ามีความประสงค์ให้ดูแล (เช่นอุปกรณ์ดับเพลิง, ประตูที่ต้องปิดหรือล็อค อุปกรณ์วงจรไฟฟ้าว่าถูกปิดแล้วหรือไม่ เป็นต้น) โดยรายงานแบบเต็มรูปแบบในการตรวจสอบประกอบด้วย ผลการตรวจสอบ พื้นที่ที่ตรวจสอบ  เวลาและวันที่ที่เข้าตรวจสอบ

บริการแบบคลื่อนที่ยังประกอบด้วยบริการอื่นๆ ดังนี้

 • การแจ้งเตือนและการตอบสนองในกรณีฉุกเฉิน
 • บริการฝากเก็บกุญแจ
 • บริการล็อคและปลดล็อค
 • การอารักขาส่วนตัว/ บริการคุ้มกัน
 • การรักษาความปลอดภัยในงานอีเวนต์ต่างๆ

คุณสมบัติเพิ่มเติมของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหน่วยเคลื่อนที่ คือ

 • สำเร็จการศึกษาจากหน่วยลาดตระเวนไทยหรือจากโรงเรียนฝึกสอนปฏิบัติการพิเศษเทียบเท่า
 • เข้าร่วมในการโครงการทางทหารนานาชาติอย่างน้อยสองครั้ง
 • มีใบประกาศณียบัตรรับรองสำหรับการรักษาพยาบาลเบื้องต้น
 • ได้รับการรับรองเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างานโดยมาตรฐาน IAW ของไทยหรือ มาตรฐาน OSHA
 • อย่างน้อยต้องได้รับการรับรองการป้องกันตัว ได้รับการฝึกไอคิโด ในการต่อสู้ระยะประชิด
 • ผ่านการทดสอบทางร่างกาย 9 อย่าง (โดยมาตรฐานทางทหารของอิสราเอล) และการศึกษาขั้นต่ำระดับมัธยมปลาย 
*
*
*
*