การรักษาความปลอดภัยในการขนส่ง

ซิเคียวริทัส ฟลีท แมเนจเม้นต์ ใช้เทคโนโลยีจีพีเอส (ระบบกำหนดตำแหน่งบนโลก) รุ่นล่าสุดให้บริการแก่กลุ่มบริษัทที่ต้องอาศัยการขนส่งเป็นตัวขับเคลื่อนธุรกิจ เช่น รถยนต์ รถตู้ รถบรรทุก รถเมล์และรถพยาบาล

การใช้เทคโนโลยีการจัดการยานพาหนะนี้จะช่วยให้ผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจที่ต้องพึ่งพาการขนส่งในการทำธุรกิจสามารถกำจัดหรือลดความเสี่ยงในเรื่องของการลงทุนไปกับยานพาหนะ โดยเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตผลของการขนส่งและพนักงานให้มากขึ้นในขณะที่ใช้ต้นทุนต่ำลง และยังมีการจัดเตรียมเทเลเมติกซ์ (การติดตามและการวินิจฉัย) ให้แก่ท่าน โดยระบบสามารถแจ้งให้ทราบถึงกำหนดเวลาที่ยานพาหนะควรถูกนำไปตรวจสภาพ การควบคุมคนขับ การจัดการความเร็ว การจัดการเชื้อเพลิงและการจัดการด้านสุขภาพและความปลอดภัย

แม้ว่าระบบบการจัดการยานพาหนะของเราจะทำให้ลูกค้าสามารถจับตาดูยานพาหนะของพวกเขาผ่านช่องทางเว็บเบราเซอร์หรือแม้แต่จากมือถือตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน แต่ศูนย์เฝ้าระวังของเราก็ยังคงทำงานและรายงานผลในเหตุการณ์ต่างๆ ในการใช้ยานพาหนะให้แก่ลูกค้า

ลูกค้าที่ใช้ระบบของเราสามารถเห็นความคุ้มค่าในการลงทุนได้อย่างชัดเจนหากใช้ระบบของเราภายใน 12 เดือน เนื่องจากพนักงานขับรถจะขับรถด้วยความระมัดระวังมากขึ้นเพราะทราบว่าตนเองกำลังถูกจับตามองอยู่จึงทำให้การซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์รถยนต์น้อยลง และยังจะเป็นการลดการจอดรถบ่อยๆ ของพนักงานซึ่งจะทำให้พวกเขาไปตามเส้นทางที่กำหนดเพื่อที่ให้ไปถึงที่หมายและออกจากที่หมายตามเวลาในแต่ละตำแหน่งของพื้นที่ที่กำหนด

*
*
*
*