การอารักขาผู้บริหารและบุคคลความสำคัญ

การรักษาความปลอดภัยให้แก่บุคคลสำคัญ ซิเคียวริทัสลดความเสี่ยงของผู้บริหารหรือบุคคลสำคัญด้วยการอารักขาส่วนตัวจากเจ้าหน้ารักษาความปลอดภัยผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดี

โซลูชั่นในการอารักขาผู้บริหารของซิเคียวริทัสเป็นทางเลือกในเวลาที่ผู้บริหารหรือบุคคสำคัญต้องเดินทางไปในสถานที่ที่ไม่คุ้นเคยหรือมีความเป็นไปได้ว่าพื้นที่ที่บุคคลท่านนั้นไปเยือนจะมีอันตราย หรืออาจต้องเผชิญหน้ากับเหตุภัยคุกคามต่างๆ ซิเคียวริทัสจัดทำโซลูชั่นในการรักษาความปลอดภัยของเราให้เหมาะสมกับสถานการณ์แต่ละอย่างของท่าน พนักงานผู้มีประสบการณ์และปฏิบัติงานอย่างรอบครอบของเราจะอยู่ดูแลความปลอดภัยให้ท่านทุกๆ วัน

บริการอารักขาผู้บริหารและบุคคลสำคัญประกอบด้วย

  • การอารักขาแบบตัวต่อตัว/การคุ้มกันอย่างใกล้ชิด
  • ให้คำปรึกษาด้านการรักษาความปลอดภัย
  • ยานพาหนะที่มีความปลอดภัย
  • การรักษาความปลอดภัยในการเดินทาง
  • การรักษาความปลอดภัยในที่ประชุม
  • การรักษาความปลอดภัยทางเทคนิค
  • การฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัย
*
*
*
*