ข่าวล่าสุดและจดหมายข่าว

ซิเคียวริทัสประเทศไทยได้ตีพิมพ์จดหมายข่าวรายเดือนโดยจัดทำสองแบบ แบบที่หนึ่งเป็นจดหมายข่าวรายเดือนสำหรับลูกค้าซึ่งจะพูดถึงสิ่งที่เรามุ่งเน้นในด้านการรักษาความปลอดภัย และแบบที่สองเป็นจดหมายข่าวสำหรับพนักงานซึ่งจะมุ่งเน้นในเรื่องการฝึกอบรมและหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

*
*
*
*