ความต่อเนื่องต่อสถานการณ์ Covid -19

COVID-19 นำเสนอความท้าทายทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับองค์กรที่พยายามทำให้สถานที่ทำงานของพวกเขาสามารถเข้าถึงได้อย่างปลอดภัยสำหรับพนักงานและผู้มาเยือน

องค์กรต่างๆยังคงปรับตัวเข้าสู่ “next normal” ในการบริหารจัดการทั้งการเข้าถึงทรัพย์สินของตนอย่างปลอดภัย ความท้าทายในการเข้าถึงเหล่านี้จะยังคงพัฒนาต่อไปเนื่องจากข้อมูลเกี่ยวกับ COVID-19 กฎระเบียบและความคืบหน้าในความคาดหวังของสาธารณชน ซิเคียวริทัสยังคงเป็นผู้นำในการส่งมอบความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิกฤต COVID-19 เพื่อตอบสนองความต้องการเหล่านั้น

ระบบรักษาความปลอดภัยโดยการคัดกรอง COVID-19 ที่จุดเข้าออก

  • ซิเคียวริทัส ประเทศไทยนำเสนอระบบการตรวจคัดกรองการควบคุมการเข้าถึง COVID-19 ซึ่งเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับวิกฤตนี้โดยเฉพาะ ในแนวหน้าของอุตสาหกรรมที่หลากหลาย ระบบการคัดกรองการควบคุมการเข้าถึงของซิเคียวริทัสนั้นให้บริการที่หลากหลายตั้งแต่การกำหนดโครงร่าง การคัดกรองผ่านการพิจารณาโดยสอดคล้องกันทั้งด้านการปฏิบัติตามในแง่กฎหมายและอื่น ๆ
  • ซิเคียวริทัส ได้พัฒนาและจัดเตรียมฐานความรู้ที่ครอบคลุมเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการคัดกรองการควบคุมการเข้าถึง COVID-19 ซึ่งแนวทางปฏิบัติเหล่านี้มีที่มาจากประสบการณ์ตรงต่อ COVID-19 ของซิเคียวริทัสในหลากหลายอุตสาหกรรม และลูกค้าหลายพันราย รวมถึงการดูแลสุขภาพ การผลิตผลิตภัณฑ์สำหรับผู้บริโภค บริษัทด้านเทคโนโลยี และธุรกิจการประกันสุขภาพชั้นนำอีกจำนวนมาก

ระบบการคัดกรองการควบคุมการเข้าถึงที่ ซิเคียวริทัสมีให้ในปัจจุบัน ได้แก่ :

  • การให้คำปรึกษาสำหรับการวางโครงร่างในการคัดกรอง ความเชี่ยวชาญและคำแนะนำใน แบบสอบถามสำหรับการคัดกรอง การกำหนดระยะห่าง และการคัดกรองอุณหภูมิ
  • การจัดการการเข้าออกของพนักงาน / ผู้มาเยือนและการสัญจรทางเท้า โดยเน้นที่การบังคับใช้ระยะห่างทางสังคมภายในพื้นที่วิกฤต เช่นทางเข้าล็อบบี้ ประตูหมุน และลิฟต์โดยสาร
  • คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้แผงกั้น จุดฆ่าเชื้อ และป้ายบอก
  • การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะสำหรับการคัดกรองที่จำเป็น และแนวปฏิบัติด้านสุขภาพและความปลอดภัยที่สำคัญ อีกทั้งการใช้งานขั้นสูงโดยเฉพาะสำหรับการตลาดในแนวดิ่ง

ในวงกว้างที่มากขึ้น ซิเคียวริทัส ยังคงนำเสนอบริการ หน่วยเคลื่อนที่ และ การควบคุมความปลอดภะยจากระยะไกล ซึ่งสามารถจำกัดการแสดงตนในสถานที่ไว้เฉพาะในกรณีที่จำเป็นอย่างแท้จริง ในขณะที่ยังคงให้การรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพสูง และในกรณีที่จำเป็นต้องมีการป้องกันในสถานที่ซิเคียวริทัสจะดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าเจ้าหน้าที่มีสภาพการทำงานที่ปลอดภัยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และองค์กรของเรามั่นใจว่าจะก้าวผ่าน COVID-19 ไปได้อย่างแน่นอน

กลไกปฏิบัติและขั้นตอนที่ดีที่สุด เจ้าหน้าที่ผ่านการฝึกอบรมพิเศษ ความเชี่ยวชาญเฉพาะต่อหน่วยงาน ซิเคียวริทัสอยู่ในตำแหน่งที่น่าเชื่อถือและไม่เหมือนใครสำหรับการตอบสนองความต้องการการคัดกรองการควบคุมการเข้าถึงต่อ COVID-19 หากคุณคิดว่า ซิเคียวริทัส สามารถช่วยเหลือคุณได้ เรายินดีที่จะพูดคุยและสำรวจมาตรการที่จะทำให้สถานที่ทำงานของคุณปลอดภัยยิ่งขึ้น