คุณมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ดีใช่ไหม?

ซิเคียวริทัสเป็นบริษัทรักษาความปลอดภัยต่างชาติที่เป็นทางเลือกให้แก่ธุรกิจต่างๆ กว่าพันธุรกิจทั่วโลก และเราก็เป็น “บริษัททางเลือกของผู้จ้างงาน” ในธุรกิจรักษาความปลอดภัย

ใครทำงานให้เราบ้าง?

ผู้สมัครจำนวนมากของเราต่างมีประวัติในการเป็นทหารหรือมีประสบการณ์ในการเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมาก่อนจากบริษัทคู่แข่งซึ่งพยายามมองหาสิทธิประโยชน์และความก้าวหน้าในหน้าที่การงานที่ดีกว่าเดิม

ไม่ว่าเหตุผลในการสมัครของคุณจะเป็นอะไร งานที่คุณจะได้รับมอบหมายก็จะเป็นงานที่น่าตื่นเต้นและดึงดูดใจในการทำหน้าที่ของคุณ

พนักงานของเราเปรียบเสมือนทูตของเรา

การเป็นพนักงานของซิเคียวริทัส คุณคือตัวแทนของแบรนด์ที่มีอายุมากว่า 80 ปีอีกทั้งคุณยังต้องเป็นตัวแทนของแบรนด์ของลูกค้าซึ่งถือเป็นหน้าเป็นตาของบริษัทเรา บริษัทของเรามีหลักความเชื่อที่พนักงานของเราต้องรู้และนำไปปฏิบัติตามซึ่งสรุปเป็นสามคำคือ

  • ซื่อสัตย์
  • ระมัดระวัง
  • มีน้ำใจ

เราคาดหวังว่าพนักงานทุกระดับตั้งแต่พนักงานรักษาความปลอดภัยที่ต้องประจำอยู่นอกพื้นที่จนถึงคณะกรรมการผู้จัดการของบริษัทจะมีความรับผิดชชอบและน่าเชื่อถือ ในขณะเดียวกันก็ต้องตระหนักถึงการรักษาความปลอดภัย

บอกให้เรารู้หากคุณมีคนที่คิดว่าจะเป็นพนักงานที่ดีของเราในการที่จะเป็นตัวแทนของบริษัทของเรา? 

*
*
*
*