กรุงเทพฯ รอบนอก (ปริมณฑล) และภาคอีสาน

รวมถึงเขตบางนา ลาดกระบัง และอีสาน

ที่อยู่ ถนน: 36 Rungkit Villa 5, Soi Romklao 56 Romklao Rd,Klongsampravet
เมือง: Latkrabang
รัฐ: Bangkok
รหัสไปรษณีย์: 10520
ประเทศ: Thailand
เบอร์โทรศัพท์: 035-274-298
เบอร์แฟ็กซ์: 02-360-8588