ซิเคียวริทัส – เครือข่ายพิงเคอร์ตันส์

ในปีค.ศ. 1999 ซิเคียวริทัสได้เข้าซื้อกิจการสำนักงานนักสืบพิงเคอร์ตันส์ในประเทศสหรัฐอเมริกา แม้ว่าซิเคียวริทัสจะเป็นบริษัทที่ดำเนินการมาอย่างยาวนานตั้งแต่ปี 1934 แต่อายุบริษัทของซิเคียวริทัสนั้นน้อยกว่าพิงเคอร์ตันส์กว่าครึ่ง ซึ่งพิงเคอร์ตันส์เป็นบริษัทที่มีความภาคภูมิใจในการที่เป็นบริษัทรักษาความปลอดภัยแห่งแรกของโลก   

พิงเคอร์ตันส์ บริษัทรักษาความปลอดภัยแห่งแรกของโลก

พิงเคอร์ตันส์มีสำนักงานอยู่ทั่วทวีปเอเชีย รวมทั้งในประเทศไทย กรรมการผู้จัดการอาวุโสของซิเคียวริทัสประเทศไทยเป็นตัวแทนของพิงเคอร์ตันส์ในการก่อตั้งการสืบสวน ข่าวกรอง การจัดการในภาวะวิกฤติ  การให้บริการปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องการรักษาความปลอดภัย และบริการคุ้มกันอารักขา   

ค่านิยมของพิงเคอร์ตันส์   

มร.พิงเคอร์ตันส์เป็นผู้กำหนดมาตรการการรักษาความปลอดภัยสำหรับสำนักงานนักสืบของเขาเป็นเวลา 160 ปีมาแล้ว ซึ่งมาตรการเหล่านั้นยังสามารถใช้ได้มาจนกระทั่งทุกวันนี้ โดยมาตรการของพิงเคอร์ตันส์มีดังนี้:

  • ไม่ประนีประนอมใดๆทั้งสิ้นกับอาชญากร
  • ไม่รับสินบน    
  • ปฏิเสธเงินรางวัลสินจ้าง
  • แจ้งข่าวสารเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้ลูกค้าทราบโดยตลอด
  • เป็นคู่ธุรกิจกับหน่วยงานที่บังคับใช้กฏหมายท้องถิ่น

พิงเคอร์ตันส์มีความภาคภูมิใจที่ซิเคียวริทัสได้อยู่เคียงข้างกับบริษัทลูกของเราและยังใช้กฏข้อบังคับเดิมในการปฏิบัติงานของเราจนกระทั่งทุกวันนี้    

*
*
*
*