ค่านิยมหลักของเรา

การปฏิบัติงานในการรักษาความปลอดภัยของซิเคียวริทัสเป็นสิ่งที่ปฏิบัติตามหลักความเชื่อหลักของเรา ซึ่งแทนด้วยสัญลัฏษณ์วงกลมสามวงตามโลโก้บริษัท คือ ความซื่อสัตย์ ความระมัดระวัง และความมีน้ำใจ ความเชื่อหลักของเราเป็นสิ่งที่พนักงานของเราใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อสร้างความเชื่อใจต่อลูกค้า เพื่อนร่วมงาน และชุมชนรอบข้าง 

ความซื่อสัตย์

พนักงานของซิเคียวริทัสเป็นบุคคลที่มีความซื่อสัตย์จึงเป็นที่ไว้วางใจในการทำงานโดยไม่ต้องมีการตรวจตราเมื่ออยู่ในพื้นที่ปฏิบัติงานของลูกค้า ซิเคียวริทัสให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์อย่างมาก โดยความซื่อสัตย์นี้รวมไปถึงการแสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผย การรายงานถึงความไม่เหมาะสมที่พบเห็นโดยไม่มีการปิดบังข้อมูล 

ระวังภัย

ความเป็นมืออาชีพส่งผลต่อการสังเกตเห็น การได้ยินและการประเมินผลอย่างมีประสทธิภาพ พนักงานของซิเคียวริทัสมักจะใส่ใจในรายละเอียดและสังเกตเห็นบางอย่างที่ผู้อื่นไม่เห็น ความระมัดระวังของพวกเขาเป็นสิ่งจำเป็นในการตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดขึ้นหรือเหตุร้ายที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ของลูกค้า 

ความมีน้ำใจ

เมื่อมีความต้องการ พนักงานของซิเคียวริทัสจะให้ความช่วยเหลือแม้ว่ามันจะไม่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ของพวกเขาโดยตรง  ดังที่ความพยายามอย่างต่อเนื่องของเราคือการทำให้มีความปลอดภัยมากขึ้น เราจึงจะให้ความช่วยเหลือเสมอหากมีเหตุการณ์ที่ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมเกิดขึ้น

รู้จักซิเคียวริทัสให้มากขึ้น ตามหัวข้อดังนี้

  • ประวัติความเป็นมา
  • ค่านิยมหลักในการปฏิบัติงาน
  • ความรับผิดชอบ
  • ซิเคียวริทัสกรุ๊ป
  • ซิเคียวริทัสในประเทศไทย
*
*
*
*