คุณสุรพล ปิ่นสุวรรณ

คุณสุรพลเป็นผู้จัดการด้านการรักษาความปลอดภัยและการผู้ฝึกอบรมที่มีประสบการณ์และมีประสิทธิภาพสูง  คุณสุรพลมีส่วนสำคัญในการฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัยอย่างมืออาชีพให้แก่เจ้าหน้าของซิเคียวริทัสทั่วประเทศ

คุณสุรพล ปิ่นสุวรรณได้ทำงานกับบริษัทซิเคียวริทัสเป็นเวลาสามปีโดยเริ่มจากการเป็นผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการพื้นที่กรุงเทพและต่อมาดำรงตำแหน่งผู้จัดการสาขา คุณสุรพลเป็นเจ้าหน้าที่ทหารอาวุโสที่ปลดประจำการและยังเป็นผู้ควบคุมการกระโดดร่มของกองทัพบกไทยซึ่งท่านได้รับใช้อยู่ในหน่วยลาดตระเวณ (หลักสูตร LRRP) เป็นเวลาห้าปีและท่านเป็นทหารพรานเป็นเวลาสิบห้าปี คุณสุรพลประสบความสำเร็จอย่างมากในกองทัพบกไทยด้านปฏิบัติการทางอากาศในฐานะนักดิ่งพสุธา ทหารพราน ปฏิบัติการสงครามพิเศษ อาวุธทำลายล้าง และการฝึกพิเศษอื่นๆ ทางทหาร ท่านจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุโขทัย ธรรมธิราชระดับปริญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์การจัดการ