คุณสำราญ แหล่ป้อง

คุณแซมดำรงตำแหน่งผู้จัดการระบบรักษาความปลอดภัยและสารสนเทศให้แก่ซิเคียวริทัสประเทศไทย มีหน้าที่ดูแลแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ รวมทั้งแผนกติดตั้งระบบและทีมงานฝ่ายเทคนิคและบริการเฝ้าระวัง

คุณแซมเกิดที่จังหวัดขอนแก่น ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย จบการศึกษาและทำงานในประเทศอังกฤษเพื่อใช้ทุน Pestalozzi ท่านเคยอยู่ในกองทหารสำรองของกองทัพบกอังกฤษ (กองทัพรักษาดินแดน) นอกจากนี้ท่านยังมีประสบการณ์ในการทำงานกับเครือข่ายตลาดขนาดใหญ่ของอังกฤษอีกด้วย คุณแซมกลับมาที่ประเทศไทยในปีค.ศ.2005 และได้เข้าร่วมแนวคิดความปลอดภัยของยุโรปซึ่งเป็นมาตรฐานที่ซิเคียวริทัสได้รับการรับรองในปี 2010

คุณแซมทำหน้าที่เป็นหัวหน้าทีมอาสาสมัครตำรวจท่องเที่ยว (พัทยา) ในเวลาว่างเสมอ โดยอาสาสมัครตำรวจจะทำหน้าที่ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในวอร์คกิ้ง สตรีท (ถนนคนเดิน) หรือพื้นที่ข้างเคียง ท่านยังเป็นนักวิทยุสมัครเล่นที่ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนพื้นที่ชุมชนในการติดต่อสื่อสารหากมีเหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติเกิดขึ้นอีกด้วย

หากท่านต้องการทำความเข้าใจกับสิ่งที่คุณแซมทำมากขึ้น สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก ระบบของซิเคียวริทัส และ หน้าเพจศูนย์ปฏิการของซิเคียวริทัสของเรา