คุณอตินุช จตุปาริสุทธ์

คุณอตินุชดำรงตำแหน่งผู้ควบคุมด้านบัญชีและการเงิน  ดูแลงานที่ได้รับมอบหมายจากประธานบริษัทฯ และฝ่ายการตลาดใหม่ของซิเคียวริทัสและดูแลธุรกรรมทางการเงินต่างๆ ของซิเคียวริทัส ประเทศไทย

คุณอตินุชมีประสบการณ์ด้านการเงินและการบัญชีมาอย่างยาวนาน  ท่านจบการศึกษาวุฒิปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจและการบัญชี การศึกษาระดับปริญญาโทด้านการบริการจัดการการเงินจากมหาวิทยาลัยซีเอทเทิ่ล กรุงวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา ท่านได้เข้าอบรมหลักสูตรการเงินที่ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์ คูปเปอร์ หลักสูตรกรมศุลกากร และหอการค้าป็นจำนวนหลายหลักสูตร คุณอตินุชเป็นสมาชิกของสำนักจัดการเงินสดภูมิภาคเอเชียใต้สภาวิชาชีพบัญชีแห่งประเทศไทยและเป็นผู้ตรวจบัญชีอย่างถูกต้องตามกฏหมาย