คุณร็อบ สการ์

คุณร้อบมีประสบการณ์ด้านการขายและการตลาดมากว่า 30 ปีจากหลายๆ ประเภทอุตสาหกรรม ทั้งในอุตสาหกรรมการบิน  การพิมพ์ และการโรงแรมจนกระทั่งธุรกิจรักษาความปลอดภัย เป็นเวลา 17 ปีแล้วที่ท่านออกจากกรุงลอนดอนเพื่อไปทำงานที่ตะวันออกกลางและในตอนนี้ดำรงตำแหน่งในประเทศไทย

คุณร็อบได้เริ่มทำงานกับซิเคียวริทัสประเทศไทยในปี 2010 ท่านเป็นหัวหอกในการสร้างทีมขายให้แก่ซิเคียวริทัสโดยเป็นผู้จัดเตรียมตัวเลือกตามความต้องการของลูกค้าในการให้บริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและโซลูชั่นเทคนิค

คุณร็อบเกิดที่กรุงปารีส ถือสัญชาติอังกฤษ สามารถพูดได้สองภาษา (อังกฤษ-ฝรั่งเศส) และมีบุตร 4 คน