คุณเลนนี่ โฮลเด้น

คุณเลนนี่มีประสบการณ์กว่า 33 ปีในการเป็นเจ้าหน้าที่การข่าวและรักษาความปลอดภัย อีกทั้งยังเป็นผู้จัดการที่มีความเชี่ยวชาญด้านบุคคล กายภาพ และกระบวนการในการรักษาความปลอดภัยและการสืบสวน

คุณเลนนี่มีประสบการณ์ดำรงตำแหน่งในระดับผู้บริหารอยู่ในธุรกิจรักษาความปลอดภัยเป็นเวลา 11 ปีในประเทศไทย ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการเขตรวมให้แก่บริษัทซิเคียวริทัสประเทศไทย โดยมีหน้าที่รับผิดชอบลูกค้ากว่า 300 รายรวมทั้งมีพนักงานใต้บังคับบัญชาซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยกว่า 2,500 คน ทั่วประเทศไทย โดยให้บริการลูกค้าตั้งแต่ธุรกิจโรงแรม อุตสาหกรรมต่างๆ สถานทูตต่างๆ โรงเรียนและสถานที่พักอาศัยแบบครบวงจร

ก่อนหน้าที่จะมาทำงานในประเทศไทย คุณเลนนี่ได้ปลดประจำการจากกองทัพบก สหรัฐอเมริกา ซึ่งได้ทำหน้าที่เป็นเวลา 23 ปีในตำแหน่งนายทหารกองกำลังป้องกัน ผู้จัดการงานรักษาความปลอดภัย เจ้าหน้าที่พิเศษการข่าว ผู้เชี่ยวชาญการตอบโต้การก่อการร้าย  ผู้วิเคราะห์กลยุทธ์และข่าวสาร มีหน้าที่ดูแลความปลอดภัยและสนับสนุนกิจกรรมด้านการข่าวให้แก่กองทัพบก สหรัฐอเมริกาที่มีฐานอยู่ในทวีปยุโรป คุณเลนนี่ยังได้ทำงานให้กองกำลังสากลที่อยู่ในตะวันออกกลาง (ช่วงที่มีสงคราวระหว่างสหรัฐอเมริกา-อิรัก) กองกำลังดำเนินการเพื่อสันติในโซมาเรีย  การตกลงเพื่อสันติภาพเดย์ตันในบอสเนีย-เฮิร์ซโกวิน่า และปฏิบัติการตอบโต้การก่อการร้ายในประเทศฟิลิปปินส์และในทวีปยุโรป