ประวัติของซิเคียวริทัส

ผู้ก่อตั้งซิเคียวริทัส คือ นาย อีริก ฟิลิป โซเรนเซน เริ่มก่อตั้งบริษัทขึ้นเป็นครั้งแรกในปี ค.ศ. 1934 ที่เมืองสต็อคโฮล์ม ประเทศสวีเดน โดยการซื้อกิจการบริษัทรักษาความปลอดภัยขนาดเล็กชื่อ Hälsingborgs Nattvakt มาทำกิจการต่อ โดยในขณะนั้นมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพียงสามคน บริษัทเติบโตขึ้นอย่างมากทั้งจากการขยายกิจการและการซื้อกิจการต่อจากของบริษัทอื่นๆ ที่มีขนาดเล็กกว่าในภูมิภาค และในปีค.ศ. 1972 บริษัทเลือกใช้ชื่อซิเคียวริทัสเพื่อเป็นแบรนด์ของบริษัท ในปีค.ศ. 1991 ซิเคียวริทัสได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สต๊อคโฮลม 

บริษัทซิเคียวริทัสเริ่มมีการขยายกิจการสู่ระดับสากลในช่วงปลายทศวรรตปี 1980 และขยายตัวอย่างรวดเร็วช่วงกลางทศวรรตปี 1990 โดยมีการขยายกิจการในยุโรปเป็นทวีปแรกๆ  จากนั้น ปีค.ศ. 1999 บริษัทได้เข้าไปเปิดตลาดที่ทวีปอเมริกาเหนือ ตามด้วยทวีปละติน-อเมริกาในปี 2000  โดยปี 2007 ได้มีการเปิดตลาดในทวีปเอเชีย ตะวันออกกลางและแอฟริกา

 

การเติบโตของบริษัทซิเคียวริทัสเกิดขึ้นทั้งจากการขยายกิจการและโดยการซื้อกิจการจากบริษัทที่ซิเคียวริทัสมีความเห็นว่าดำเนินกิจการด้วยจุดประสงค์ที่เหมือนกันในการทำงานกับทีมงานของซิเคียวริทัส บริษัทเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นบริษัทที่เป็นบริษัทรักษาความปลอดภัยที่ก่อตั้งขึ้นเป็นที่แรกในแต่ละประเทศทั่วโลก เช่นบริษัทพิงเคอร์ตันส์ อเมริกา

 

ปัจจุบันซิเคียวริทัสกรุ๊ปให้บริการลูกค้าทั่วโลก โดยมีกลุ่มลูกค้าที่มีความหลากหลายในด้านธุรกิจ เรามีพนักงานมากกว่า 320,000 คนใน 53 ประเทศทั่วโลก ท่านสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บเพจของซิเคียวริทัสกรุ๊ป 

คลิ๊กที่วีดิโอด้านล่างสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของซิเคียวริทัส

*
*
*
*